Notice: Den anropade konstruktormetoden för WP_Widget har fasats ut sedan version 4.3.0! Använd istället
__construct()
. in /customers/e/8/b/streetsigners.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 3523 Teckenspråk i världen | StreetSigners

Teckenspråk i världen

Det finns minst 120 teckenspråk i världen. Hittills har 44 länder, varav 21 i Europa, teckenspråk i konstitution eller författning eller i olika slag av lagstiftning.

Ett flertal länder har inkorporerat föreskrifter om teckenspråk i olika slag av lagstiftning, bland annat om undervisning på teckenspråk, tillgång till tolk och rätten för döva personer att använda teckenspråk, utbildning på teckenspråk, stöd åt människor med funktionsnedsättning och tillgänglighet till information på teckenspråk via massmedia”.

I de nordiska länderna är skolsituationen för döva barn bra idag då alla döva barn får undervisning såväl om som på sitt förstaspråk, teckenspråk. I övriga världen är situationen sämre; 80-90 procent av alla döva barn får ingen utbildning alls och endast 1 procent får utbildning på teckenspråk. De flesta av världens döva barn bor i u-länder vilket innebär att de i stort sett inte får någon utbildning alls.

Internationella handalfabetet
Används av döva som har kontakt med döva från andra länder.

Internationella handalfabetet

Det går bra att ladda ner handalfabetsbilden som pdf-fil för utskrift av enstaka exemplar. Bilden får inte ändras eller förvanskas. Bilden får endast användas t.ex. till att sätta upp på arbetsplatser eller i klassrum.

Källa: Sveriges Dövas Riksförbund, www.sdr.org